ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) คืออะไร ?


ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสารเก่าแก่ชนิดหนึ่งเท่าๆกับโลกของเรา และเป็นหนึ่งใน 50 ชนิดของสารที่ผลิตมากที่สุดทั่วโลก ลักษณะโดยทั่วไปมีสีขาว ทึบแสง เกิดเองตามธรรมชาติ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารสีที่ปลอดภัย  ไม่ใช่สารที่อยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง  สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์   สารที่ทำให้ตัวอ่อนในครรภ์เกิดความผิดปกติ  หรือสารที่มีพิษ และมีราคาไม่แพง  สามารถนำมาใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalyst) ได้โดยที่ตัวเองไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง


โดยเมื่อไททาเนียมไดออกไซด์ดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลตจะทำให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิล (hydroxyl radical) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) และประจุลบของซุปเปอร์ออกไซด์ (superoxide anions) ซึ่งสารตระกูลออกซิเจนที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเหล่านี้สามารถทำลายโครงสร้างและยับยั้งชีวเคมีของแบคทีเรียและเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส รวมทั้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ กลิ่นจากสารเคมีเช่นแอมโมเนีย, ฟอร์มัลดีไฮด์ และก๊าซพิษต่างๆเช่น ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) โดยอนุภาคที่ถูกย่อยสลายจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำ (H2O) ทำให้อากาศสะอาด และจากคุณสมบัติในการย่อยสลายสารที่มาเกาะติดบนพื้วผิว มันจึงทำความสะอาดได้ง่ายมาก


สินค้าที่ผลิตออกมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์โดยใช้คุณสมบัติอันน่าทึ่งของไททาเนียมไดออกไซด์ที่สามารถกำจัดแบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อรา และไวรัสบางชนิด เช่น สีทาบ้าน วัสดุตกแต่งอาคาร ของใช้ภายในอาคาร เครื่องฟอกอากาศ เครื่องสำอา่ง ของเด็กเล่น  รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ เช่น เครื่องดักยุง ซึ่งใช้คุณสมบัติในการสร้่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไททาเนียมไดออกไซด์มาใช้ในการล่้อยุง เป็นต้น

0 ความคิดเห็น: